114. Nas Suresi

Okunuşu
1- Kul e’uzü birabbinnas
2- Melikinnas
3- İlahinnas
4- Min şerrilvesvasil hannas
5- Elleziy yüvesvisü fiysudurinnas
6- Minel cinnetivennas


113. Felak Suresi

Okunuşu
1- Kul e’uzü birabbilfelak
2- Minşerri ma halak
3- Ve min şerri ğasikın iza vekab
4- Ve min şerrinneffasati fiyl’ukad
5- Ve min şerri hasidin iza hased


112. İhlas Suresi

Okunuşu
1- Kul hüvallahü ehad
2- Allahüs samed
3- Lem yelid ve lem yuled
4- Ve lem yekün lehu küfüven ehad


111. Leheb Suresi

Okunuşu
1- Tebbet yeda ebiy lehebiv ve tebb
2- Ma ağna ‘anhü malühu ve ma keseb
3- Seyasla naran zate leheb
4- Vemraetüh* hammaletel hatab
5- Fi cidiha hablüm mim mesed


110. Nasr Suresi

Okunuşu
1- İza cae nasrullahi velfeth
2- Veraeytennase yedhulune fiy diynillahi efvace
3- Fesebbıh bihamdi rabbike vestağfirh* innehu kane tevvaba


109. Kafirun Suresi

Okunuşu
1- Kul ya eyyühel kafirun
2- La a’büdü ma ta’büdun
3- Ve la entüm abidune ma a’büd
4- Ve la ene abidün ma abedtüm
5- Ve la entüm abidune ma a’büd
6- Leküm diynüküm ve liye din


108. Kevser Suresi

Okunuşu
1- İnna a’taynakel kevser
2- Fe salli li rabbike venhar
3- İnne şanieke hüvel’ebter


107. Maun Suresi

Okunuşu
1- E raeytellezi yükezzibü bid din
2- Fe zalikellezi yedu’ul yetim
3- Ve la yehuddu ala taamil miskin
4- Fe veylün lil müsallin
5- Ellezine hüm an salatihim sahun
6- Ellezine hüm yüraun
7- Ve yemneunel maun


106. Kureyş Suresi

Okunuşu
1- Li iylafi kurayş
2- İylafihim rıhleteş şitai ves sayf
3- Felya’büdu rabbe hazelbeyt
4- Ellezı at’amehüm min cuıv ve amenehüm min havf


105. Fil Suresi

Okunuşu
1- E lem tera keyfe feale rabbüke bi ashabil fıl
2- E lem yec’al keydehüm fı tadlıl
3- Ve ersele aleyhim tayran ebabıl
4- Termıhim bi hıcaratin min siccıl
5- Fecealehüm keasfin me’kul